De leukste tours uitjes groepsuitjes in Eindhoven

Privacy Policy

City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant, gevestigd aan Oberto 14 , 5629 NG, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
City Tours Eindhoven
https://citytourseindhoven.com + www.foodtourbrabant.nl
Oberto 14, 5629 NG, Eindhoven
Telefoon: 040 209 2170
WhatsApp: +31 6 42 63 18 00

Persoonsgegevens die wij verwerken
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@citytourseindhoven.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij geven de naam van de hoofdboeker, het bijbehorende telefoonnummer en eventuele diรซten door aan de deelnemende horeca of uitvoerende derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant) tussen zit. City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress CMS + MailPoet om de website te kunnen beheren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor onbepaalde tijd. Dit wil zeggen dat wij de gegevens, die via het contactformulier zijn ingevuld, pas verwijderen op verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven de naam van de hoofdboeker, het bijbehorende telefoonnummer en eventuele diรซten door aan de deelnemende horeca of uitvoerende derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant gebruikt technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en route-app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@citytourseindhoven.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
City Tours Eindhoven t.h.o.d.n. Food Tour Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@citytourseindhoven.com